/Files/images/fnansi/shcho-take-bukhgalteriya-ta-bukhgalterskiy-oblik-balans-i-zvitnist_img001.jpg

Кошторис бюджетних установ

Бюджетна установа може вести облік самостійно або обслуговуватися централізованою бухгалтерією. Але і в першому, і другому випадках для забезпечення своєї діяльності установа складає індивідуальні кошториси й плани асигнувань за кожною бюджетною програмою (функцією), яку вона буде виконувати, наприклад, для надання медичної допомоги населенню, для контролю за надходженням податків тощо. Якщо маєте уявлення, що таке бізнес-план на підприємствах, то вам буде зрозуміло і поняття кошторису. Тобто це майже (повторюємо, майже) той самий бізнес-план, але який має свої особливості.

Складові кошторису

Отже, для того, щоб бюджетна установа виконувала свої функції, визначені її Положенням чи Статутом, їй в першу чергу необхідний план, в якому повинні бути визначені доходи, які вона має отримати протягом бюджетного періоду, та відповідні видатки, які будуть здыйснені на утримання установи, для здійснення нею своїх повноважень. Так, міській раді необхідно виконувати свої повноваження щодо здійснення відповідного контролю за надходженням податків та місцевих зборів (утримання автостоянок, заробітна плата контролерам, які здійснюють збір за парковку, контроль за повнотою надходження виручки тощо). Управління культури планує, які культурно-масові заходи будуть проведені протягом року, скільки на це піде коштів, яка виручка від них поступить до бюджету за відповідий період.

Згідно з п. 1 Порядком № 228 складання, розгляд, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій,затвердженим постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 (надалі-Порядок № 228):

Кошторис бюджетних установ(далі- кошторис) є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бухгалтер бюджетної установи має безпосереднє відношення до кошторису, як до його планування (надаючи звітні дані за попередній період фінансовому підрозділу), так і до контролю за його виконанням, адже бухгалтер відповідає за всі фінансові операції, які будуть здійснені бюджетною установою протягом бюджетного періоду.

Кожна установа, виконуючи свої функції, повинна мати на це відповідний дозвіл, закріплений законом, та право отримувати та розпоряджатись коштами у визначених обсягах, тобто мати певні повноваження. В свою чергу бухгалтеру необхідно знати:

  • які кошти мають поступити до бюджету;
  • скільки можна використати на утримання установи;
  • як їх правильно використовувати.

Перед початком бюджетного періоду усіма установами на наступний бюджетний рік, на який плануються видатки, складаються кошториси. Навіщо бухгалтеру потрібно знати, що таке кошторис? По-перше, згідно з державним класифікатором управлінської документації баланс виконання кошторису видатків та звіт про його виконання являються фінансовою документацією, яку подає бухгалтер.

По-друге, згідно з кваліфікаційною характеристикою головного бухгалтера, саме бухгалтер бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера. А пунктом 37Порядку № 228передбачено, що кошториси і плани асигнувань підписуються керівником установи та керівником її фінансового підрозділу або головним (старшим) бухгалтером. У тому випадку, коли в установі не передбачено за штатом посади начальника фінанасовго підрозділу (наприклад, сільських, селищних, міських радах, територіальних центрах соцзахисту тощо), складання і затвердження кошторису лягає на плечі головного бухгалтера.

Розлянемо структуру кошторису детальніше.

Структура кошторису

Будь який кошторис складається із двох частин:

  • І частина "ДОХОДИ";
  • ІІ частина "ВИДАТКИ".

В свою чергу і доходи і видатки складаються із загального та спеціального фондів (визначається законом про Держбюджет України).

До загального фонду кошторису бюджетної установи можна віднести кошти, які надходять від сплати податків, зборів1, надання послуг та від вищестоящої установи для утримання установи та витрачаються відповідно до визначених видівосновноїдіяльності.


1Наприклад, згідно з р. ІІ ст.2 "Доходи Державного бюджету" Закону України "Про Державний бюджет на 2003 рік" від 26.12.02 р. № 380-ІУ 30 % акцизного збору з ввезених на територію України товарів надходить до загального фонду, а 70 % цього ж збору згідно із ст. 10 надходять до спеціального фонду.

До спеціального фонду кошторису відносяться кошти, що надходять від сплати податків, зборів, надання послуг, які передбачені законом України про державний бюджет, та витрачаються на видатки за рахунок цих надходжень наконкретну мету, наприклад, для створення державних запасів та резервів.

Тому для створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету має бути видане рішення відповідної ради про створення такого фонду, в якому перераховуються конкретні джерела надходжень та видатки, що будуть здійснюватись за рахунок коштів цього фонду. Таке рішення приймається з дотриманням закону про Держбюджет України.

Щоб згрупувати доходи, видатки та фінансування бюджету за економічними ознаками, функціональною діяльністю, організаційним устроєм відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів, Мінфіном України розробленобюджетну класифікацію, яка знайшла своє відображення в наказі МФУ від 27.12.2001 р. № 604. Детально розглядати її в даній публікації немає сенсу. А от із загальними положеннями слід ознайомитись.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Навіщо бухгалтеру бюджетна класифікація? Наприклад, надійшли кошти від вищестоящої установи і в платіжному дорученні зазначено: КФК 0900, КЕКВ 1140 на суму 1000 грн. Отже, бухгалтеру необхідно знати, що КФК 0900 (код функціональної класифікації) - освіта, КЕКВ 1140 (код економічної класифікації видатків) - видатки на відрядження. Тобто установі надійшли кошти від головного розпорядника на галузь освіти на виплату відряджень працівникам. Розглянемо ще один приклад. Надійшли кошти в міську раду від управління житлово-комунального господарства, і в "платіжці" знову стоїть код КФК 0600 "Житлово-комунальне господарство", код доходу 16010200"Комунальний податок". Знаючи бюджетну класифыкацыю, можна сказати, що управління сплатило міській раді вищевказаний податок. Згідно з цими кодами бухгалтер контролює правильність надходження та використання коштів відповідно до кошторису.

Тепер розглянемо детальніше з чого складаються доходи.

Доходи- це кошти, отримані установою від:

1. Надання платних послуг;

2. Виконання робіт;

3. Реалізації продукції;

4. Продажу необоротних активів (крім будівель і споруд);

5. Суми надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації;

6. Списання дебіторської заборгованості;

7. Кошти на виконання окремих доручень;

8. Інші власні надходження: кошти, що фактично надійшли від вищестоящої установи;

9. Кошти, що надійшли безпосередньо на ім'я установи (наприклад, благодійна допомога), субвенції, одержані з бюджету іншого рівня.

Згідно з класифікацією всі доходи в кошторисі позначаються кодами, наприклад, код 11010000 означає такий вид доходу, як "Прибутковий податок з громадян", код 13050200 - "Орендна плата з юридичних осіб". Отже бухгалтеру необхідно знати, які надійшли кошти, і як їх класифікувати за кодами. Крім доходів органи влади та органи місцевого самоврядування також залучають кошти шляхом взяття боргових зобов'язань (згадаємо державний борг України перед МВФ). Доходи і борги бюджету вважаютьсянадходженнями до бюджету.

Видатки- це витрати, які здійснює установа для свого утримання та виконання своїх функій. В т. ч. видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою і стипендіями тощо, одним словом - кредиторська заборгованість. Тобто під видатками розуміються державні платежі, які не підлягають поверненню.Видатки поділяються на поточні та капітальні.

Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми), наприклад, такими, як заробітна плата, харчування, медикаменти тощо. Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання предметів, обладнання тощо з терміном служби більше року, запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними активів або компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів. До поточних видатків відносяться платежі, які здійснюються протягом року на невідкладні потреби установи (виплата заробітної плати, видатки на відрядження, опалення тощо).

В установах видатки можуть бути двох видів:

  • касові;
  • фактичні.

Нараховані і оплачені видатки враховуються як касові видатки, нараховані, але не оплачені видатки вважаються фактичними.

Хто складає кошторис доходів та видатків бюджетної установи? Яка роль бухгалтера у формуванні та плануванні дохідної та видаткової частини кошторису? В цілому, це спільна робота фінансистів та бухгалтерів, бо розраховуються доходи та видатки на основі фінансової звітності. Бухгалтер на основі показників бухгалтерської звітності подає в письмовому вигляді фінансовому підрозділу установи дані про фактично використані кошти в минулому періоді за статтями видатків, дані про надходження доходів, штатний розпис за минулий рік. Фінансовий підрозділ в свою чергу на основі цих даних розраховує план надходжень доходів та видатки, виходячи з конкретних сум за минулий період.За основу розрахунків беруться такі показники:

а) обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

б) прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету.

Тобто під час формування доходів обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік. Наприклад, вашій установі щорічно надходять кошти від плати за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються виконавчими органами відповідних рад на суму 10 тис.грн. Відповідно, запланувати менше надходження коштів від цієї плати ви не можете. Показники наводяться в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повинні повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

При розрахунках видаткової частини кошторисуобов'язковим є виконання вимогищодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці і відповідних відрахувань, а також на господарське утримання установ. При цьому видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. Тобто, якщо вам заманулося провести ремонт приміщення тільки через те, що вам не подобається колір шпалер або вигляд із вікна, або ж ви вважаєте, що стілець, на якому ви сидите, час міняти на солідне офісне крісло - будь ласка, але в першу чергу необхідно, щоб не було заборгованості на утримання установи за комунальних платежів, зарплаті тощо.

Розрахунки доходів та видатків установи подаються на розгляд керівнику установи, який своїм підписом затверджує дані розрахунки, і вони є основою для складання проекту кошторису. Крім проекту кошторису бухгалтером або начальником фінансового підрозділу установи розраховується план асигнувань.

План асигувань- це помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі, і який є невід'ємною частиною кошторису і затверджується разом з ним.

Знову ж таки даний план розраховується згідно з даними бухгалтерської звітності за попередній рік. Оскільки діяльність установи постійна, і вона здійснює свої функції відповідно до статуту чи положення, то відповідно, надходження від діяльності установи та видатки (фонд заробітної плати, інші витрати) на утримання установи розраховуються помісячно. Також при складанні проектів кошторисів необхідно враховувати показники лімітних довідок.

п. 27 Порядку № 228:

Лімітна довідка про бюджетні асигнування (надалі- лімітна довідка)- це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається, відповідно, Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, головним розпорядником. Показники лімітної довідки доводяться до відома головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань.

Проект кошторису, план асигнувань та штатний розпис підписуються керівником установи і головним бухгалтером або начальником фінансового підрозділу і подаються на розгляд вищестоящій установі (головному розпоряднику бюджетних коштів). Після розгляду проектів формуються на їхній основі бюджетні запити, які також підписують керівник та головний бухгалтер (начальник фінансового підрозділу установи).

п. 10 ст. 2 Бюджетного кодексу:

Бюджетний запит- документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

І врешті-решт, коли проекти кошторисів затверджені, сформовані бюджетні запити, складаються кошториси. Фактично вони вже складені, и лише формально заповнюються форми кошторисів. Типові форми встановлює Мінфін України. На 2003 рік наказом затверджено типову форму кошторису Мінфіну № 57.

Зазначені документи (кошторис, план асигнувань, штатний розпис) подаються та затверджуються у двох примірниках, один із яких повертається установі, а другий залишається у вишестоячій установі, керівник якої їх затвердив. В подальшому бухгалтер контролює виконання як дохідної, так і видаткової частини кошторису. Якщо ви здійснили перевитрати в коштів, які призначені, наприклад, для видатків на відрядження, то відповідати буде в першу чергу керівник, а за ним і бухгалтер.

Олексій Сліпачук, головний спеціаліст "Дебет-Кредит"

Нормативна база

1. Бюджетний кодекс- Бюджетний Кодекс України від 21.06. 2001 р. № 2542- III.

2. Порядок № 228- Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання доходів і видатків бюджетних установ і організацій".

3. Бюджетна класифікація № 604- Наказ МФУ від 27.12.2001 р. "Про бюджетну класифікацію та її затвердження".

4. План рахунків і Порядок їх застосування № 114- Наказ ГУДКУ МФУ від 10.12.99 № 114 "Про затвердження рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".

5. Наказ № 57- Наказ МФУ від 28.01.02 р. № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" із змінами.

/Files/images/fnansi/1447664581_sotrudniki_buhgalter.png

Кiлькiсть переглядiв: 516

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.