Звіт керівника

Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Зірочка»

за 2020-2021 навчальний рік

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти,власним статутом та укладеним між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом закладу колективним договором, у 2020-2021 навчальному році діяльність Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Зірочка» була спрямована на реалізацію державної політики у галузі дошкільної освіти щодо забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладу дошкільної освіти, надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини, забезпечення відповідного рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей тощо.

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти.

Освітній процес у нашому закладі організований у 11 вікових групах: 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку, з них 2 групи логопедичні.

Контингент дітей протягом року був: на 01.09.2020 – всього 131 чол., дітей раннього віку – 16 чол., дітей дошкільного віку – 115 чол.; на 01.01.2021 всього – 168 чол., раннього віку – 39 чол., дошкільного віку – 129 чол., на 01.05.2021 всього 179 чол., раннього віку 52 чол., дошкільного віку – 127 чол. Якщо на початку навчального року наповнюваність груп складала в середньому 12 чол, у групах раннього віку – 5 чол., дошкільного віку – 14 чол., то на кінець навчального року середня наповнюваність груп склала 16 чол., у групах раннього віку 17 чол., у дошкільних групах 16 чол.

Логопедичні групи відвідували 31 дитина.

Починаючи із 18 лютого 2021 року прийом дітей у заклад здійснюється згідно нового Положення про заклад дошкільної освіти (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86). Були заведені відповідна книга наказів з руху дітей, журнал реєстрації наказів з руху дітей, книга руху (прибуття/вибуття) дітей. Так, згідно виданих наказів з лютого 2021 року було прийнято 19 дітей, вибуло в інші заклади 5 дітей, переведено з групи в групу (за бажанням батьків) 3 дітей. У літній період працювало 2 чергові групи 38 дітей нашого закладу і 18 дітей із дитсадків «Сонечко», «Дзвіночок» та Білопільського НВК № 3.

У той же час залишається низьким відвідування дітьми закладу. Згідно обліку відвідування дітей найнижчий рівень відвідування склав 32 дитини (22.03.2021), найвищий – 119 дітей (02.02.2021). Я вважаю, що мені необхідно взяти під особистий контроль відвідування закладу у наступному навчальному році.

З метою підвищення якості освітнього процесу у закладі спільно із вихователем-методистом Бабенко Л.В. почали роботу по створенню системи по забезпеченню якості дошкільної освіти, розробку нових для нас документів, як то Положення про забезпечення якості освіти у нашому закладі, освітню програму на новий навчальний рік, річний план з урахуванням нових рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Особливість минулого року наклала свій відбиток на організацію освітнього процесу у нашому закладі. Через карантинні обмеження більшість заходів проходила без глядачів, тривалий час діти не відвідували заклад. Цей виклик часу наші педагоги сприйняли достойно, створивши власну сторінку на платформі Facebook, де висвітлюють заходи, які проводяться у закладі, публікують консультації для батьків, майстер-класи досвідчених педагогів закладу.

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.

Протягом 2020-2021 навчального року для організації якісного освітнього процесу у закладі було придбано дитячі меблі:

Ліжко дитяче (дошкільне) – 20 шт. (гр.. «Веселка»)4

Ліжко дитяче (ясельне) – 30 шт. (гр.. «Метелики», «Суничка»)

Шафи індивідуальні для дитячого одягу – 4 шт. (гр. «Ведмежатко»)

Шафи для рушників, дитячі лави – 3+3 шт. (гр.. «Ведмежатко»)

Ігрова шафа «Паркінг» - гр. «Веселка»

Куточок книги і куточок природи – гр.»Джмелик»

Використаних коштів – 73400 грн.

З метою забезпечення вимог НАССР по організації якісного дитячого харчування на харчоблок було придбано 9 сіток на вікна і 4 двері-сітки.

Використаних коштів – 4540 грн.

Влітку 2021 року відремонтовано службовий туалет: замінено унітаз, умивальник, покладено нові кахлі, встановлені нові двері тощо.

Використаних коштів 15700 грн.

3. Залучення додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти та їх раціональне використання.

Відповідно до Статуту нашого закладу його фінансування здійснюється із місцевого бюджету, а також можуть залучатися кошти з інших джерел. Так, протягом 2020-2021 навчального року для фінансування дитячого садка використовувалися кошти із районного бюджету (були придбані дитячі ліжечка), із обласного бюджету із місцевого бюджету, т.з. «депутатські кошти» (поточний ремонт групових кімнат, придбання дитячих меблів), батьківська матеріальна допомога ( проведення ремонту власними силами, передача у користування матеріальних цінностей і товарів), рахунок закладу для благодійних внесків.

4. Вжиті заходи щодо забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

У закладі ведеться планомірний і систематичний підхід до підбору кваліфікованих педагогічних кадрів. Протягом 2020-2021 навчального року у дошкільному закладі працював злагоджений педагогічний колектив у складі 31 особи. Всі педагоги мають фахову освіту, 30 чол. мають рівень бакалавр, спеціаліст, магістр і 1 особа має рівень молодшого спеціаліста. Протягом навчального року 2 педагоги підвищили свій освітній рівень до «Магістра» і 2 педагоги отримали освітній рівень «Бакалавра», один з них вже вступив на навчання до магістратури, другий в очікуванні вступної сесії.

Під час розстановки кадрів по віковим групам намагаюся приймати рішення не одноосібно, а раджуся із вихователем-методистом Бабенко Л.В. Разом відшуковуємо більш вдалі професійні поєднання, враховуємо особисті уподобання, намагаємося створити більш ефективні і продуктивні міні-колективи на групах.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Для забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та працівників закладу працюють 2 медичні сестри – старша медична сестра, яка здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень, в яких перебувають діти, організовує проведення карантинних заходів, здійснює моніторинг стану здоров’я дітей і працівників; медична сестра з організації дієтичного харчування дітей, яка організовує і контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці.

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців та педагогічних працівників.

Другий рік у закладі працює робоча група по впровадженню системи НАССР в організацію дитячого харчування у закладі. У цьому році ми активно працювали над створенням технологічних карток дитячих страв, вивчали досвід роботи інших дитячих садків, поглиблювали своїх знання з дитячої харчової алергії, працювали над розробкою нового 4-тижневого сезонного меню, працювали із поставщиками харчової продукції по покращенню якості продуктів, які надходять, урізноманітненню асортименту і відповідності вимогам якості тощо.

Цей навчальний рік був відзначений тривалим карантином різного рівня, викликаним короновірусною хворобою. Близько 20 чол. персоналу протягом року перехворіли на цю хворобу. Така ситуація вимагала від нас підвищеної відповідальності по впровадженню певних карантинних заходів. Був встановлений посилений режим роботи, заборонено відвідування груп батьками, проведення свят відбувалося без присутності батьків. Посилений режим використання дезинфікуючих та миючих засобів, для чого було закуплено у достатній кількості деззасобів. Встановлений масочний режим.

Прийом дітей і працівників вранці відбувається централізовано через старшу медичну сестру із вимірюванням температури тіла, для чого було придбано 2 дистанційних термометра. Протягом дня ще двічі медична сестра вимірює температуру у дітей.

У той же час, залишається проблемою заборона батьків заходити до приміщення дошкільного закладу. Деяким вихователям «важко» спускатися за вихованцями, тому вони дозволяють батькам одягати та роздягати дітей у роздягальнях груп, що є порушенням карантинних заходів. На це буде звернуто особливу увагу протягом наступного карантинного сезону.

5.2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Відповідними наказами по закладу закріплені відповідальні за охорону праці та пожежну безпеку у закладі (завгосп Омельченко Л.І.), дотримання вимог охорони дитинства та техніки безпеки під освітнього процесу (вихователь-методист Бабенко Л.В.). Систематично проводяться інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки. Один раз на рік здійснюється ремонт та перезарядка вогнегасників (34 шт.). Регулярно проводиться ремонт технологічного та електротехнічного обладнання закладу. Вивішені на видних місцях інструкції та роз’яснювальні матеріали з техніки безпеки тощо.

5.3. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

Для надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей у закладі створена спеціальна комісія, у склад якої входять як працівники нашої бухгалтерії, педагогічні працівники та представник Білопільської міської ради, нашого засновника. Керуючись розпорядженням міського голови про встановлення пільг для вихованців ЗДО ця комісія надає право безкоштовного або 50-% пільгу харчування дітей. Так, у минулому навчальному році таким правом користувалися 18 дітей. А саме, 7 дітей, батьки яки є учасниками АТО, 1 дитина-інвалід і 10 дітей із багатодітних сімей.

5.4. Стан дитячого травматизму.

Протягом минулого 2020-2021 навчального року випадків дитячого травматизму чи травматизму серед працівників не зафіксовано. Цьому сприяє створена система роботи з профілактики травматизму у закладі. Для дітей організовуються навчальні заняття на теми особистої безпеки, проводяться тренінги по відпрацюванню поведінки у надзвичайних ситуаціях, розваги на теми протипожежної та особистої безпеки

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу дошкільної освіти до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Для забезпечення демократизації управління закладом дошкільної освіти створені і працюють такі колегіальні та громадські органи, як педагогічна рада колективу, загальні збори колективу, батьківські активи (комітети) групових громад.

Педагогічна рада, в склад якої входять всі педагогічні працівники закладу, медичний персонал, збирається 4 рази на рік і обговорює питання організації і підвищення якості освітнього процесу з проблем, які висунуті річним планом роботи закладу, питання атестації педагогічних працівників тощо.

Загальні збори колективу збирають 1-2 рази на рік для обговорення проектів основних документів закладу, виборів громадських посад, заслуховують звіт керівника за рік, інші питання життєдіяльності закладу.

Батьківський актив груп збирають з питань організації життєдіяльності групи, залучення додаткових фахівців, проведення ремонтів, закупівлі меблів, обладнання, інвентарю, залучення позабюджетних коштів.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою або піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Протягом минулого року випадків дисциплінарного стягнення працівників закладу не було, що свідчить про певну відповідальне ставлення всіх працівників до виконання своїх робочих обов’язків.

У травні 2021 року було зареєстровано звернення мами Буцик О.А. стосовно неправильного поводження персоналу групи «Ведмежатко» до її сина Буцик М. Була створення комісія по вивченню фактів, викладених у скарзі, проведено анкетування батьків групи, спостереження за роботою працівників, аналіз дитячих робіт. Батьківська громада групи написала лист на підтримку працівників групи. Комісія встановила, що факти не підтвердилися, проте сигнал про підвищення відповідальності працівників не лише за здоров’я дітей, взаємостосунки між ними, а більш відкрите спілкування вихователів з батьками слід взяти до уваги.

Завідувач Світлана ВАСИЛЬЧЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 28

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.