/Files/images/G1_emb.jpg

Структура методичної роботи з кадрами у 2015-2016 навчальному році

Методична служба дошкільного навчального закладу як важлива складова післядипломної педагогічної освіти, маючи цілісну систему дій і заходів, здійснює навчально – методичне забезпечення дошкільної освіти дітей, організацію вдосконалення відповідної фахової освіти, кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, надає дієву допомогу в організації виховного процесу технічному персоналу, батькам вихованців. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти України в XXІ столітті, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з огляду на пріорітетні напрямки діяльності у 2015-2016 навчальному році, зазначені в інструктивно - методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки від 20.05.2015 р. № 1/9-249 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році», рекомендацій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та відділу освіти Білопільської райдержадміністрації, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, на основі аналізу якісного складу педкадрів, результатів навчально–виховного процесу, з метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, забезпечення інформаційно–комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби у нашому дошкільному закладі створено належні умови для здійснення системного підходу до методичного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Головними завданнями науково-методичної роботи з педагогічнимим кадрами ми вважаємо:

- забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій педагогічних прцівників ДНЗ;

- здійснення диференційованого підходу до вибору форм і методів навчання;

- вдосконалення науково- теоретичної, методичної та писхологічної підготовки педагогів;

- стимулювання педагогів до самоосвіти, активізації їхньої творчої ініціативи

Спрямовуємо роботу методичної служби дошкільного навчального закладу у 2015-2016 н. р. за такими напрямками:

 • Посилення ефективності системи науково – методичної роботим з педагогічними працівниками на основі аналітико – діагностико – прогностичного підходу в роботі.
 • Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконаленя форм і методів підвищення їх кваліфікації.
 • Моторінг стану психічного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого життя.
 • Вивчення потреб і надання практичної методичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам.
 • Експертна оцінка якості та результативності навчально – виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо – кваліфікаційних стандартів.
 • Виявлення, апробація та впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду, навчально – методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
 • Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогів.
 • Проведення інформаційно – довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інфрмації.
 • Пропаганда просвітницької діяльності дошкільного навчального закладу у засобах масової інформації фахових педагогічних журналах, періодичних виданнях, на сайті дошкільного закладу в мережі Інтернет.
 • Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та медичних кадрів.
 • Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
 • Активне сприяння належно - організованому процесу самоосвіти педагогів дошкільного навчального закладу.

Структура методичної роботи:

Методичні об’єднання

- вихователів груп дітей раннього віку з проблеми «Сучасні підходи до формування особистості дитини раннього віку»

- вихователів груп молодшого дошкільного віку з проблеми: «Сучасні підходи до формування особистості дитини молодшого дошкільного віку»

- вихователів груп старшого дошкільного віку з проблеми «Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку»

Постійно діючі проблемні семінари

- для вихователів груп раннього віку «Формування особистості через організацію різних видів життєдіяльності дітей раннього віку»

- для вихователів груп молодшого дошкільного віку «Формування особистості через організацію різних видів життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку»

- для вихователів груп старшого дошкільного віку «Формування базових якостей особистості у дітей старшого дошкільного віку»

Семінари-практикуми з проблем

 • «Виховання патріотичних почуттів у дошкільників засобами народознавства»
 • «Використання ігрових методів і прийомів під час ознайомлення дітей з природним довкіллям»
 • «Методика ознайомлення дошкільників з світом природи»
 • «Сучасні підходи до екологічного виховання дошкільників»
 • «Формування мовленнєвої компетентності дітей раннього віку»
 • «Базовий компонент дошкільної освіти. Шляхи реалізації освітньої лінії «Мовлення дитини»»
 • «Використання сучасних методів і прийомів для навчання грамоти старших дошкільників»

Психолого–педагогічні семінари «Готовність дітей до шкільного навчання», ««Діалог – ефективна освітня технологія»

Практикуми з проблеми національно-патріотичного виховання дошкільників на теми «Історичні постаті України», «Історія міста Києва», «Історія Сумщини», тренінг «Формування навичок виразного читання різножанрових творів у педагогів»

Майстер–класи

 • вихователя Малишевої Л. А. на тему «Використання вправ пальчикової гімнастики у роботі з дітьми раннього віку»
 • вихователя Селешок Н.В. на тему «Казка як засіб розвитку творчої особистості»

Педагогічні читання:

 • «Дітям про природу. Сухомлинський і сучасність»
 • «Павло Тичина. Твори для дітей»

Творча групи з проблеми «Сучасні підходи до інтелектуально–мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»

Динамічна група з проблема «Використання музейної педагогіки у роботі з дошкільниками»

Єдині методичні дні:

вівторок, четвер- консультації,

середа -педагогічні наради, педради, семінари, семінари – практикуми, педагогічні читання.

/Files/images/collage.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2709

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.