Орієнтовний зміст діяльності керівника дошкільного навчального закладу під час атестаційного періоду

Складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 (далі — Положення)

Обов’язки керівника навчального закладу

До 20 вересня видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

(п. 2.1 Положення)

Пам’ятайте, що:

· атестаційна комісія створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу

(п. 2.6 Положення)

· кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою семи осіб

(п. 2.6 Положення)

· атестаційна комісія створюється на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися

(п. 2.8 Положення)

До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації

(п. 3.1 Положення)

До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та, за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності

(п. 3.1 Положення)

Контролювати дотримання порядку проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

(п. 3.24 Положення)

До 1 березня подати до атестаційної комісії навчального закладу характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

Характеристика повинна містити:

- оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків

- відомості про професійну підготовку працівника, його творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості

- дані про участь працівника у роботі методичних об’єднань

- інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо

(п. 3.4 Положення)

Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

(п. 6.1 Положення)

Права керівника навчального закладу

Ухвалювати рішення про розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, з дотриманням вимог законодавства про працю

Пам’ятайте, що:

· розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, допускається у разі, якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі

· наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю

(п. 6.3 Положення)

Якщо керівник навчального закладу є головою атестаційної комісії,
він має знати обов’язки та права атестаційної комісії

Обов’язки атестаційної комісії

До 20 жовтня затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, та графік роботи атестаційної комісії; ухвалити рішення щодо перенесення терміну чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви працівників)

(п. 3.2 Положення)

Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації (під підпис)

(п. 3.2 Положення)

До 15 березня відповідно до затвердженого графіка вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

(п. 3.3 Положення)

Вести книгу протоколів засідань атестаційної комісії. Кожен протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії

Пам’ятайте, що:

· книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника навчального закладу та скріплена печаткою

(п. 3.7 Положення)

Не пізніш як за 10 днів до проведення атестації під підпис ознайомити педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

(п. 3.4 Положення)

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Положення

(п. 3.10 Положення)

Відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис повідомити працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії

(п. 3.10 Положення)

Пам’ятайте, що:

· до 10 жовтня до атестаційної комісії навчального закладу подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення терміну атестації

(п. 3.1 Положення)

· атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня — до 1 квітня, ІІ рівня — до 10 квітня, ІІІ рівня — до 25 квітня

(п. 3.5 Положення)

· засідання атестаційної комісії навчального закладу проводиться у присутності педагогічного працівника, який атестується

(п. 3.6 Положення)

· засідання атестаційної комісії навчального закладу є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів

(п. 3.8 Положення)

· рішення атестаційної комісії навчального закладу ухвалюється шляхом таємного голосування більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюється на користь працівника, який атестується

(п. 3.8 Положення)

Не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис видати педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів

(п. 3.10 Положення)

Права атестаційної комісії

Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді

(п. 2.12 Положення)

Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям)

(п. 2.12 Положення)

Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань

(п. 2.12 Положення)

Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу

(п. 3.12 Положення)

Установлювати термін проведення повторної атестації педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків

(п. 6.2 Положення)

Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді

(п. 6.3 Положення)

Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді

(п. 6.2 Положення)

Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

(п. 2.15 Положення)

Кiлькiсть переглядiв: 1174

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.