/Files/images/777.png

Організація гурткової роботи з музичної діяльності

Мета гурткової роботи з музичного виховання як додаткової організаційної форми освітнього процесу – задовольняти потребу й цікавість до музики, певного виду музичної діяльності, розвивати їхні природні здібності, загальні та спеціальні музичні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість дітей.

Гуртки з музичного виховання можуть бути організовані за напрямами:

· гра на музичних інструментах;

· хореографія;

· вокал;

· театрально-музична діяльність

Визначаючи напрямок роботи гуртка варто врахувати:

 • інтереси та здібності самих вихованців, які педагоги мають виявляти під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, в іграх, у самостійній діяльності, через спілкування з батьками;
 • побажання батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному опитуванню, бесідам;
 • наявність умов для результативної роботи (спеціального приміщення, навчально-методичних матеріалів, обладнання, технічних засобів навчання)
 • професіоналізм музичного керівника з певного напряму гурткової роботи

Набір дітей у гурток триває до 15 вересня. Гурткові заняття проводяться зазвичай у другій половині дня, у час, відведений для ігор. Самостійної художньої діяльності. Тривалість гурткового заняття має відповідати зазначеним нормам для навчальних занять. Заняття гуртка проводиться 1 – 2 рази на тиждень.

Оптимальні умови функціонування гуртка такі:

· наповнюваність гурткових груп – 10-12 осіб;

· відвідування однією дитиною не більше одного гуртка на день.

Документація, що потрібна для гурткової роботи з музичного виховання

· Програма за якою працює гурток;

· Журнал планування та обліку гурткової роботи;

· графік роботи,розклад занять, список дітей;

· Картотека дидактичних ігор, методичних розробок

Зміст гурткової роботи визначається програмою роботи гуртка, яку складає його керівник, відповідно до вимог Базового компонента, чинних програм, з урахування власного досвіду педагогічної діяльності.

Програма гуртка має складатися з таких компонентів:

1. Пояснювальна записка, яка розкриває актуальність зазначеного напрямку роботи, освітню концепцію зазначеного курсу.

 • зазначаються вікові групи, кількісний склад дітей, на яких розрахована Програма.
 • пропонуються загальні організаційно- методичні рекомендації щодо проведення занять гуртка.

2. Орієнтовний навчально- тематичний план роботи з дітьми (за віковою категорією), який складається у формі таблиці з переліком тем.

3. Параметри та критерії оцінювання знань, умінь дітей щодо засвоєння Програми.

4. Навчально-методичне та дидактичне забезпечення.

5. Використані джерела.

Уся діяльність гуртка з музичного виховання відповідно до планування фіксується в Журналі планування і обліку роботи гуртка.

Журнал має структуру:

1. Титульна сторінка

2. Вказівки до ведення Журналу.

3. Мета і основний зміст роботи.

4. Відомості про членів гуртка.

5. План роботи гуртка на І семестр.

6. План роботи гуртка на ІІ семестр.

7. План роботи гуртка на літній період.

8. Облік роботи гуртка.

9. Облік відвідування.

10. Участь у заходах.

11. Зауваження та пропозиції.

Планування роботи гуртка з музичного виховання складається з перспективного та календарного

Перспективний план складається на місяць (квартал). Передбачає сітку гурткових занять, в якій зазначаються дати проведення, тематика й основна мета занять. Календарний план містить розробки занять на 1-2 тижні. У ньому мають бути зазначені:

 • тема;
 • програмові завдання;
 • обладнання;
 • матеріали;
 • атрибути;
 • хід кожного заняття

Картотека дидактичних ігор і методичних розробок

У картотеці «Музично - дидактичні ігри і посібники» варто виокремити розділи: «Музично – дидактичні ігри», «Музичні посібники».

У розділі картотеки «Музично - дидактичні ігри і посібники» має бути прописана назва гри і мета.

Картотека «Методичні посібники» має містити перелік конспектів занять, які розроблені керівником гуртка, та запозичені (вказується джерело).

Обов’зково мають бути відмічені конспекти підсумково - звітних занять.

Підсумки і звіти про роботу гуртка з музичного виховання

Підсумки варто проводити двічі на рік у вигляді заходу із обов’язковою музично – ігровою розважальною програмою.

Керівник гуртка складає письмовий звіт про роботу гуртка за навчальний рік станом на 1 червня. Окремий звіт за роботу в літній період станом на 1 вересня.

/Files/images/1252911054_7f78f2b30640917605f098026d89df09.gif

Кiлькiсть переглядiв: 2663

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.