/Files/images/ebywf avug.png

Школа сприяння здоров'ю

На сучасному етапі розвитку суспільства, поняття здоров’я нації набуло особливої актуальності, перетворилося у глобальну проблему існування людської цивілізації. Незважаючи на досягнення науки та розвиток освіти стан здоров’я дітей щороку погіршується. За статистичними даними сьогодні на Україні 80 % дітей мають одне, або кілька захворювань, лише 15-20 % дітей народжуються здоровими. У кожної третьої дитини фіксуються відхилення у фізичному, або психічному розвитку. Актуальність даної проблеми поставила завдання пошуку шляхів удосконалення процесу збереження, зміцнення та формування здоров’я дошкільників в цілому і кожної дитини окремо. На цій основі організована діяльність Школи сприяння здоров’ю Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Зірочка».

З метою розбудови дошкільного закладу - школи сприяння здоров’ю розроблена концепція діяльності. Концепція визначає загальну характеристику діяльності закладу, головну мету, основні завдання та шляхи їх реалізації. Відповідно концепції створена модель закладу «Школа сприяння здоров’ю». Модель передбачає основні напрямки роботи: медична, психолого-педагогічна, фізкультурно-оздоровча, адміністративно-управлінська, співпраця з родинами . Колектив закладу вважає головним завданням забезпечення фізичного, психічного, соціального здоров’я дошкільників; формування навичок здорового способу життя усіх учасників навчально-виховного процесу.

Пріорітетним завданням Школи сприяння здоров’ю є створення здоров’язбережувального простору дошкільників.

Групові приміщення змістовні ігрові зони, куточки усамітнення, працює медичний кабінет з ізолятором на одне місце, облаштовані музична зала, фізкультурна зала, методичний кабінет, кабінети практичного психолога, вчителя – логопеда. На території закладу обладнані 12 ігрових майданчиків, два спортивних майданчики, майданчик для розваг, облаштовані квітники, навчально-дослідні ділянки. Є город та сад фруктових дерев.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють: старша медична сестра Татаренко О.М. та дієтсестра Ручка В.І. Старша медична сестра Татаренко О.М. працює у тісній взаємодії з лікарем-педіатром дитячої консультації Мельник О.Ю. та лікарем кабінету лікувальної фізкультури Білопільської ЦРЛ Гаманенком О.С. До дошкільного закладу приймаються діти за наявністю медичної картки з відміткою про повний медичний огляд та проведенням щеплень. З моменту прибуття дитини в заклад медико-педагогічним колективом проводиться робота по аналізу та діагностиці, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створюють інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров’я. Аналіз інформаційної бази здоров’я дає змогу визначити певний рівень здоров’я кожної дитини, для якої розробляються свої адаптаційні, профілактичні та реабілітаційні заходи. Діти спеціалізованих груп мають різні діагнози, згідно яких укомплектовані групи здоров’я для проведення фізкультурних занять.

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється на основі особистісно-зорієнтованої моделі виховання. Спілкування з дітьми педагоги будують на партнерських взаємовідносинах. Під час навчально-виховного процесу педагоги застосовують психологічні технології: вправи психогімнастики, психологічні етюди, вправи–емпатії, казкотарапію, ігрову терапію, пісочну терапію. Збереженню психічного здоров’я дітей сприяють психологічні розвивальні заняття, організовані практичним психологом Матюхою Т.М., направлені на розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви). Практичний психолог тісно співпрацює з вихователями груп щодо створення умов для успішної адаптації дітей до дошкільного закладу. Під час спостережень за дітьми психолог виявляє відхилення у поведінці, проводить поглиблене діагностичне обстеження і на цій основі будує корекційну роботу.

З метою забезпечення інтелектуального розвитку вихователі практикують інтерактивні методи і прийоми: полілог, робота в парах, групах, «мікрофон», «броунівський рух». Логопедичну групу дошкільного навчального закладу відвідують діти старшого дошкільного віку, які мають вади мовлення. Вчитель-логопед Моргун І.С. діагностує мовленнєвий розвиток дошкільників і проводить корекційну роботу. У роботі з дітьми-логопатами використовує вправи пальчикової гімнастики, розвивально-дидактичні ігри, вправи дихальної гімнастики.

Фізичний розвиток є складовою здоров’я людини, тому педагоги закладу спрямовують свою роботу на забезпечення достатньої рухової активності дітей протягом дня. З дошкільниками щодня проводяться: ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття на свіжому повітрі, фізкультурні хвилинки та фізпаузи. Щотижня організовуються пішохідні переходи та екскурсії у природу, що забезпечує поєднання рухової активності та природних факторів загартування. Роботу з фізкультури у закладі організовує інструктор з фізкультури Опанасенко Т Систему роботи з фізичного виховання будує за методикою Е. Вільчковського. Практикує різні типи занять з фізкультури: тренувальні, тематичні, сюжетні. Надає перевагу сюжетно-ігровій формі організації ранкової гімнастики, фізкультурних занять, що сприяє забезпеченню позитивного емоційного стану дітей, підвищенню рухової активності. Педагог широко запроваджує систему М.Єфименка з організації дітей для виконання фізкультурних вправ, вправи для профілактики плоскостопості, сколіозу (за методикою М.Єфименка). На фізкультурних заняттях широко використовує корекційно-профілактичні вправи для профілактики плоскостопості, сколіозу, дихальні вправи. Ввела у практику роботи нетрадиційні методи та прийоми: вправи релаксації, емпатії, метод кольоротерапії. Педагоги використовують у повсякденні різні форми рухової активності: заняття з фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, самостійну рухову діяльність, дні здоров’я, рухливі ігри. Вихователі груп спільно з інструктором з фізкультури систематизують рухливі ігри, передбачаючи різне фізичне навантаження, рухливість гри протягом дня. Вихователі організовують з дітьми пішохідні переходи та туристичні походи, що забезпечує поєднання рухової активності та природних факторів загартування. Обов’язковим у режимі дня дошкільників є проведення ранкової та гігієнічної гімнастики після сну з використанням корекційно-профілактичних вправ у поєднанні з гартувальними процедурами. Під час проведення навчальних занять вихователі систематично використовують фізхвилинки та фізкультурні паузи, що запобігає дитячій перевтомі і зберігає їх увагу на навчальному матеріалі, практикують вправи для очей, пальчикову гімнастику, вправи артикуляційної гімнастики.

Під контролем медичної сестри та за рекомендаціями лікаря-педіатра проводяться загартувальні заходи:

- перебування на свіжому повітрі,

- сонячні ванни;

- миття рук по лікті,

- полоскання ротової порожнини та горла,

- миття ніг.

Особлива увага у закладі приділяється правильній організації харчування дітей, яке повинно забезпечити оптимальну потребу дитячого організму у визначених кількостях і співвідношеннях білків, жирів, вуглеводів, вітамінів тощо. За харчуванням дітей стежить медична сестра з дієтичного харчування. У закладі організоване 3-х разове харчування, введений додатковий сніданок з свіжих фруктів, соків. Систематично проводиться вітамінізація страв вітаміном С. Для дітей, які мають шлунково-кишкові та алергійні захворювання за призначенням лікарів окремо складається меню та відповідно готуються страви.

Робота по формуванню у дошкільників знань про збереження і зміцнення здоров’я здійснюється у таких напрямках: ознайомлення з анатомією тіла, гігієнічний догляд та охорона власного здоров’я, безпека поведінки та напрацювання стійких навичок поведінки у різних життєвих ситуаціях. У роботі вихователі використовують різні методи і прийоми: розгляд проблемних ситуацій, практичні вправи на формування гігієнічних навичок, тренінги по навчанню дітей першої долікарської допомоги, застосовують експериментальну діяльність для закріплення знань про органи і системи організму. Знання дошкільників про збереження і зміцнення здоров’я подаються інтегровано, закріплюються в різних видах діяльності: мовленнєвій, музичній, образотворчій, ігровій. Вихователі здійснюють екологічне виховання дітей, використовуючи різні форми роботи: заняття, екскурсії у природу, посильну природоохоронну діяльність.

Одним з основних напрямків роботи Школи сприяння здоров’я є систематичне здійснення моніторингу здоров’я вихованців закладу. Старша медична сестра закладу систематично проводить антропометричні виміри дітей (групи раннього віку щомісяця, дошкільні групи щокварталу).

Аналіз результатів дає змогу зробити висновки про рівень фізичного розвитку та стан здоров’я дітей. У кожній віковій групі вихователі спільно з медичною сестрою ведуть Листок здоров’я вихованців, куди заносяться данні антропометричних вимірів, відмічається група здоров’я. Щокварталу старша медична сестра робить аналіз захворюваності дітей на загальні та інфекційні захворювання, ведуться відповідні протоколи. Медичною сестрою ведеться чіткий облік дітей, які перебувають на диспансерному обліку Білопільської ЦРЛ.

Згідно зробленого аналізу медичного обстеження дітей-вихованців дошкільного закладу на диспансерному обліку знаходиться 29 дітей. З них, через порушення зору-3, хворобу кишково-шлункового тракту-1, нервової системи-2, опорно-рухового апарату-1, серцево-судинної системи-3, дихальної системи-9, ендокринної системи-1, сечостатевих органів-3, через статеві порушення-1, хворобу анемії-1, хірургічну патологію-3.

Комісією у складі вихователя-методиста та старшої медсестри щомісячно здійснюється медико-педагогічний контроль на фізкультурних заняттях. Дані фіксуються у відповідних протоколах медико-педагогічного контролю, функціональної проби, складаються графіки фізіологічної кривої. Контроль за організаціє харчування дітей у закладі здійснює дієтсестра. Щокварталу аналізується виконання норм харчування дітей, ведеться відповідна документація.

Загальний контроль за станом здоров’я вихованців здійснює завідуюча дошкільного закладу. Результати перевірок, медико-педагогічного контролю систематично розглядаються на педагогічних радах, нарадах при завідуючій.

До вирішення завдання по формуванню навичок здорового способу життя та культури здоров’я дошкільників педагоги закладу залучають членів родин вихованців. Педагогічним колективом активно проводиться просвітницька робота з батьками. У кожній віковій групі організовані санбюлетні, які містять інформації на актуальні теми: «Харчування дітей», «Профілактика гельмінтозів у дітей», «Щеплення для дитини». Вихователі груп та спеціалісти закладу: практичний психолог, старша медична сестра, дієтсестра систематично проводять консультації , індивідуальні бесіди з батьками.

Питання охорони і зміцненням здоров’я дошкільників розглядаються на батьківських зборах, засіданнях Батьківського університету, Школи молодих батьків, які працюють у закладі. Батьки вихованців знайомляться з державними документами в галузі охорони здоров’я дітей з питаннями організації дитячого харчування, профілактики різних захворювань, заходами по зміцненню дитячого організму. У роботі засідань беруть участь спеціалісти закладу: шеф-кухар, старша медична сестра, інструктор з фізкультури, практичний психолог, лікарі-спеціалісти Білопільської ЦРЛ.

Тісна співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу сприяє вирішенню актуальної проблеми сьогодення - виховання здорової дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 1595

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.