Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/01/12.jpg

Закон України "Про освіту"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти; wym-1588078510416
ліцензії на провадження освітньої діяльності; wym-1616408807858

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти; wym-1588143877289
кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; wym-1588078633938
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; wym-1588078695741
територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); wym-1594036231956, wym-1594037800246
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; wym-1588078765805
мова (мови) освітнього процесу; wym-1588169184154
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); wym-1588078856920
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); wym-1588168857567

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти; wym-1588168588931
річний звіт про діяльність закладу освіти; wym-1588079160706
правила прийому до закладу освіти; wym-1588079220680
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; wym-1588168365768
розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; wym-1588079339917
перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; wym-1588168446969
правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; wym-1616414230513

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; wym-1616416528376

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; wym-1588168202108

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); wym-1588168257166

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. wym-1588079423177

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

/Files/images/01/12(1).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 383

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.