/Files/images/10.gif

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, якізакладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховатиздорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Разом з тим актуальнапроблема взаємозв'язку дитячого закладу з сім'єю набуває сьогодні новогосоціального звучання. Як відомо ці зв'язки багатогранні. На перший планвиступають такі аспекти, як контакти з педагогічним персоналом та батьками,міжособистісна взаємодія, підхід до дитини як результат сумісних виховних і навчальних зусиль тощо.

Мета співробітництва з родинами вихованців не повинна обмежуватисьякісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, вихованнята навчання дітей, яких сьогодні хочуть бачити «конкурентоспроможними» тамаксимально підготовленими до навчання у школі. Важливою у співпраці з кожною сім'єю є допомога батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичніідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі проїї всебічний розвиток. Такий підхід передбачає сприйняття дитини якунікальної особистості, визнання її прав, ставлення до неї як до суб'єкта звласними потребами. А це вимагає від батьків володіння певними знаннями прозакономірності розвитку дитини.

Отже дошкільному навчальному закладу, насамперед, необхідно визначити найбільш доцільні та результативні форми, методи та прийоми роботи з батьками. Плідною робота може бути тільки за умови тісної співпраці всіх служб дошкільного навчального закладу, де визначено важливу роль кожного з фахівців:

- керівника дошкільного навчального закладу в організації співпраці зродинами вихованців;

- методичної служби в удосконаленні взаємодії дошкільногонавчального закладу та батьків;

- практичного психолога у забезпеченні психологічного супроводувзаємодії з родинами;

- інструктора з фізичного виховання щодо формування позитивногоставлення батьків до здорового способу життя;

- вчителя-логопеда у взаємодії з дітьми та їх батьками в корекційній таконсультативній роботі;

- музичного керівника у творчому розвитку вихованців та залученнібатьків до участі у художньо-естетичних заходах дошкільного навчального закладу.

У взаємному стимулюванні роботи над собою, розкритті своїх здібностей і творчих сил – суть взаємозв'язку сімейного та суспільного виховання утеперішній час і в майбутньому. Це має спонукати дошкільний навчальнийзаклад до пильнішого вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім'ї, дорозширення форм взаємодії з батьками чи особами, які їх замінюють. Тому дитячий садок має стати відкритим закладом, де батьки не тільки спостерігаютьза освітнім процесом, а й беруть активну участь у його житті; здійснювативплив на розвиток педагогічної культури батьків.

Практика роботи щодо встановлення і підтримання педагогічної взаємодії «діти – батьки – педагоги» свідчить, що її необхідно вибудовувати на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправномупартнерстві, вирішуючи наступні завдання:

  • допомагати батькам усвідомлювати важливість періоду дошкільного дитинства та їх першочергову роль у вихованні дітей;
  • розкрити роль дошкільного навчального закладу у всебічному розвитку;
  • ознайомлювати родину зі специфікою розвитку виховання йнавчання дошкільнят;
  • залучати батьків до активної участі у створенні розвиваючогосередовища в дошкільному закладі та вдома;
  • формувати у батьків відчуття належності до колективу дитячогосадка, як однодумців і спільників.

Щоб вирішення цих завдань стало результативним, ефективним та якісним, насамперед потрібно зорієнтувати роботу педагогів на співпрацю з родинами, яка передбачає:

- відмову від монологу, від звички лише керувати батьками, а натомістьвіддати перевагу діалогу, який передбачав би врахування досвіду,поглядів, думок з того чи іншого приводу різних членів сімей;

- демократизацію форм і способів роботи дитячого закладу, наблизитисьдо батьків;

- збагачення знань вихователів про сімейне виховання та водночаспоглиблення педагогічних знань батьків у досягненні єдності виховноговпливу на дитину в сім'ї й дошкільному навчальному закладі.

У здійсненні роботи по вивченню сім'ї бере активну участь весьпедагогічний колектив. Інформація, отримана у ході вивчення родини, дозволяєпедагогам під керівництвом завідувача та вихователя-методиста розробитиструктуру та скласти план співпраці на поточний навчальний рік,враховуючи особливості кожної родини та дитини.

Стануть батьки союзниками чи ні - багато в чому залежить від центральної фігури – завідувача дошкільним навчальним закладом. Люди стають союзниками тоді, коли розуміють і поважають потреби й проблеми одинодного. Отже, співпраця починається з першої зустрічі, емоційного контакту йрозуміння з перших хвилин відвідування дошкільного закладу малюка збатьками.

/Files/images/1.png

Кiлькiсть переглядiв: 883

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.